Individuel terapi

I individuel terapi er fokusset på dig, og vi tager afsæt i de oplevelser og tanker, som fylder for dig. Gennem samtale og med fokus på kroppens signaler, vil vi undersøge de ting, som spænder ben for dig i livet.

Individuel terapi er både for mennesker i krise, og for mennesker der søger personlig udvikling.

Parterapi

Parterapi handler typisk om måden du og din partner er sammen på. Herunder også måden I håndterer udfordringer, uenigheder og kriser på.

Mange går i parterapi, fordi de oplever en krise i forholdet og i relationen til hinanden. Nogle par går i terapi, fordi de har brug for hjælp til at afklare fremtiden i deres forhold.

Andre par går i terapi for at pleje deres forhold. Ligesom vi indimellem sender vores bil til syn, kan det også være en god ide at give sit parforhold et eftersyn engang imellem. Ligesom med bilen ønsker de fleste, at deres parforhold skal holde i mange år.

Ligesom den individuelle terapi, er parterapi både for par i krise og for par, der søger udvikling.

Psykoterapi med børn

Terapi med børn udspringer ofte af en længere periode, hvor barnet har været i mistrivsel. I
mange tilfælde har forskellige tiltag været afprøvet, men uden den store effekt. Derfor begynder jeg altid med en afklarende samtale med forældrene, før jeg påbegynder et terapeutisk forløb med barnet. I den indledende samtale taler vi om symptomer, bekymringer samt de afprøvede tiltag.

Når jeg laver terapi med børn, er det en blanding af samtale og leg. Ubevidst vil barnet bearbejde svære ting, der måtte være på spil. Det vil lette den stress, barnet har været under og ofte vil symptomerne ret hurtigt mindskes.

I det terapeutiske arbejde med børn er det vigtigt for mig, at det er rart og trygt for barnet. Det skal være et sted, hvor barnet ikke skal præstere. Men at barnet i stedet for kan overgive sig til bare at være. I terapi med børn bruger jeg bøger, tegning og forskellige figurer til at lege med.

Barnets følelse af tryghed er essentielt for at terapien virker. Ofte kan barnet være alene med mig allerede fra første gang, men nogle gange kræver det længere tid at skabe tillid og tryghed. I disse tilfælde deltager en forælder eller omsorgsperson sammen med barnet.

Årsager til at opsøge terapi til et barn kan være forskellige symptomer på mistrivsel.

Eksempelvis:

  • Skolevægring
  • Angst
  • Uro
  • Ængstelse og bekymring
  • Udadreagerende adfærd
  • Tristhed
  • Fysisk ubehag som ondt i maven, ondt i hovedet, forstoppelse

Cool Kids

Jeg er i øjeblikket i gang med en uddannelse inden for Cool Kids, som er et behandlingsprogram for børn og unge med angst. Jeg afslutter uddannelsen i starten af marts 2019. Herefter vil jeg skrive mere om de specifikke Cool Kids forløb og tilbud, jeg udbyder.

Skilsmissegrupper

Jeg har stor erfaring med børneskilsmissegrupper for børn og unge i alderen 6-16 år. Børn og unge har stor glæde af skilsmissegrupper uanset om forældrene har været fraskilt i mange år, eller om det er en ny situation.

I en skilsmissegruppe får børnene/de unge et rum, hvor de kan tale om de svære ting, der opstår, når mor og far er skilt. De kan dele erfaringer med andre børn og unge, som står i samme situation. Og de mærker på den måde, at de ikke er alene om at have svære tanker og følelser.

Grupperne vil bestå af 5-8 jævnaldrene børn/unge, som mødes 6 torsdage fra kl. 15.00-16.30.

Kontakt mig gerne på mail kontakt@mettepiper.dk eller på 61 31 44 59 for nærmere information om skilsmissegrupper samt for at melde dit barn til en gruppe.

Pris for et skilsmissegruppeforløb er 1600 kr. pr barn/ung. Det dækker over de 6 mødegange af 1,5 times varighed inkl. snacks og materialer.