Forældrerådgivning

Som forældre ønsker vi alle det absolut bedste for vores børn. Dermed ønsker vi også at være de absolut bedste forældre for vores børn. Men indimellem kan vi blive udfordret i det. Det kan der være forskellige årsager til – og ofte vil det være årsager, som vi selv har svært ved at få øje på i en travl hverdag. Derfor kan det være givende at opsøge forældrerådgivning.

Jeg tilbyder forældrerådgivning på de specifikke problemer, du eller I kommer med. Jeg vil være behjælpelig med konkrete forslag og redskaber, som I kan gå hjem og anvende. Indimellem kan det være ganske små justeringer, som kan gøre den store forskel. Min erfaring er, at det ofte handler om at skabe et rum og en tid til at opdage, hvad det er, der går galt i familien.

Jeg tilbyder også forældrerådgivning som en mulighed for at undersøge måden I organiserer og prioriterer jeres familieliv. Vi vil ofte opleve ubalance i familielivet, hvis der er uoverensstemmelse mellem vores dybereliggende værdier, og den måde vi organiserer os på som familie.

Indimellem er udfordringerne i familien eller som forældre symptomer på noget andet. Det kan både handle om udefrakommende faktorer fra samfundet og den verden, der omgiver os, men det kan også handle om ambitioner, som kommer indefra.

I er eksperterne på jeres eget liv og på jeres familieliv. Det har jeg stor respekt for, og det tager jeg altid udgangspunkt i, i samtalen med jer. Jeg sætter en stor ære i at værne om din integritet som forælder.

 

Årsager til at opsøge familierådgivning hos mig kan være

  • Et højt konfliktniveau i familien
  • Et barn i mistrivsel (eksempelvis angst, skolevægring, udadreagerende adfærd, tristhed)
  • En familie i mistrivselManglende overskud og kvalitet i hverdagen
  • Vanskeligheder ved at sætte grænser
  • Usikkerhed i forhold til opdragelse
  • Uenighed omkring opdragelsesmetoder og/eller værdier omkring opdragelse
  • Samarbejdsvanskeligheder med den anden forælder
  • Udfordringer i forhold til at være sammenbragt familie
  • Frustrationer omkring brug af ”skærm”, enten hos børn eller hos forældre
  • Et barn med en diagnose kan gøre det svært at være familie

Forældre ramt af skilsmisse

Forældrerådgivning henvender sig også til fraskilte forældre, eller forældre der står overfor en skilsmisse og ønsker at etablere eller vedligeholde et godt og hensigtsmæssigt samarbejde omkring børnene.

Uanset om skilsmissen er forløbet fredelig eller konfliktfyldt, sætter det dybe spor i både børn og forældre. Som forældre er det bedste, I kan gøre for jeres børn at sikre et godt samarbejde omkring dem. Da skilsmisse oftest er forbundet med vanskelige følelser, kan det være hjælpsomt med en terapeut som sparringspartner i at opnå enighed og samhørighed som forældre. Gennem forældrerådgivning har vi fokus på at opnå et fælles udgangspunkt, for den opgave der ligger i at opdrage jeres fælles børn i hvert sit hjem.