Hvad er psykoterapi

Psykoterapi er samtaleterapi, hvor formålet er en større forståelse af dig selv og de handlemønstre, du benytter dig af.
Psykoterapi handler om, gennem samtale, at få øje på de mønstre og mekanismer der ligger bag de udfordringer du møder i dit liv, for derfra at kunne ændre dem. En psykoterapeutisk samtale handler altså om at identificere, italesætte og arbejde med de tanker, følelser, hændelser og handlinger, der spænder ben for dig i dit liv og skaber frustration, tristhed, konflikter, stress eller andre symptomer.

Hvad kan jeg få ud af et psykoterapeutisk forløb

For de fleste mennesker giver det mere ro og glæde i livet at lære sig selv bedre at kende. Når vi kender os selv, er det lettere at mærke efter, hvad vi har brug for. Det bliver dermed lettere at gå efter de ting, der giver os overskud. Psykoterapi er således både en investering i dig selv og i dine nærmeste.

Psykoterapi kan være et redskab til at opnå mere frihed i dit liv. Når du er bevidst om, hvorfor du gør, som du gør – og tænker, som du tænker, kan du aktivt begynde at gøre noget andet og derved frigøre dig fra irrationelle behov og handlemønstre.

Psykoterapi kan også være en vej, du vælger, når du oplever modstand, og livet gør ondt. Smerte og vrede kan være kilde til stor drivkraft mod forandring, og det er en smuk proces, når det omdannes til mere menneskelig dybde og større livsglæde.

Psykoterapi kan være hjælpsomt, hvis du er ramt af krise, tumler med relationelle problemer eller andre udfordringer, som kompromitterer din livskvalitet.

Grunde til at søge psykoterapi kan være

 • Selvværdsproblemer
 • Angst
 • Stress
 • Tristhed
 • Depression
 • Et ønske om øget livskvalitet
 • Personlig udvikling
 • Problemer i parforholdet
 • Skilsmisse
 • Sorg og tab
 • Kronisk eller længerevarende sygdom
 • Livskriser
 • At være pårørende til en person med fysisk eller psykisk sygdom

Om at gå i terapi hos mig

Som terapeut er mit fokus at støtte dig i at opnå mere frihed i dit liv og være mindre hæmmet af irrationelle tanker og behov. Ved hjælp af samtaler støtter jeg dig i at lære dig selv bedre at kende samt identificere og ændre de mønstre og mekanismer, der spænder ben for dig i dit liv.
Ved at opnå større indsigt i dine handlemønstre og følelser, opstår nye muligheder for handling og udvikling.

Du er eksperten i dit liv, og det er udgangspunktet for terapi hos mig. Min opgave som terapeut er at støtte dig i processen mod at finde dine svar – inde i dig selv.

Som mennesker er vi forskellige og har brug for hjælp på forskellige måder. Derfor har jeg forskellige psykologiske og terapeutiske tilgange og metoder, jeg trækker på. Jeg arbejder blandt andet med metoder og elementer fra oplevelsesorienteret psykoterapi, kognitiv terapi, eksistentiel terapi, narrativ terapi og eksternalisering.

Mette Piper - psykoterapi
Mette Piper - psykoterapi

Om at gå i terapi hos mig

Som terapeut er mit fokus at støtte dig i at opnå mere frihed i dit liv og være mindre hæmmet af irrationelle tanker og behov. Ved hjælp af samtaler støtter jeg dig i at lære dig selv bedre at kende samt identificere og ændre de mønstre og mekanismer, der spænder ben for dig i dit liv.
Ved at opnå større indsigt i dine handlemønstre og følelser, opstår nye muligheder for handling og udvikling.

Du er eksperten i dit liv, og det er udgangspunktet for terapi hos mig. Min opgave som terapeut er at støtte dig i processen mod at finde dine svar – inde i dig selv.

Som mennesker er vi forskellige og har brug for hjælp på forskellige måder. Derfor har jeg forskellige psykologiske og terapeutiske tilgange og metoder, jeg trækker på. Jeg arbejder blandt andet med metoder og elementer fra oplevelsesorienteret psykoterapi, kognitiv terapi, eksistentiel terapi, narrativ terapi og eksternalisering.

Mette Piper - psykoterapi

Om at gå i terapi hos mig

Som terapeut er mit fokus at støtte dig i at opnå mere frihed i dit liv og være mindre hæmmet af irrationelle tanker og behov. Ved hjælp af samtaler støtter jeg dig i at lære dig selv bedre at kende samt identificere og ændre de mønstre og mekanismer, der spænder ben for dig i dit liv.
Ved at opnå større indsigt i dine handlemønstre og følelser, opstår nye muligheder for handling og udvikling.

Du er eksperten i dit liv, og det er udgangspunktet for terapi hos mig. Min opgave som terapeut er at støtte dig i processen mod at finde dine svar – inde i dig selv.

Som mennesker er vi forskellige og har brug for hjælp på forskellige måder. Derfor har jeg forskellige psykologiske og terapeutiske tilgange og metoder, jeg trækker på. Jeg arbejder blandt andet med metoder og elementer fra oplevelsesorienteret psykoterapi, kognitiv terapi, eksistentiel terapi, narrativ terapi og eksternalisering.

Det, vi får bevidstgjort, kan vi gøre noget ved.

Det vi ikke får bevidstgjort, gør altid noget ved os.

– Gordon Johnsen