Psykoterapi med børn

Terapi med børn udspringer ofte af en længere periode, hvor barnet har været i mistrivsel. I mange tilfælde har forskellige tiltag været afprøvet, men uden den store effekt. Derfor begynder jeg altid med en afklarende samtale med forældrene, før jeg påbegynder et terapeutisk forløb med barnet. I den indledende samtale taler vi om symptomer, bekymringer samt de afprøvede tiltag.

Når jeg laver terapi med børn, er det en blanding af samtale og leg. Ubevidst vil barnet bearbejde svære ting, der måtte være på spil. Det vil lette den stress, barnet har været under og ofte vil symptomerne ret hurtigt mindskes.

I det terapeutiske arbejde med børn er det vigtigt for mig, at det er rart og trygt for barnet. Det skal være et sted, hvor barnet ikke skal præstere. Men at barnet i stedet for kan overgive sig til bare at være. I terapi med børn bruger jeg bøger, tegning og forskellige figurer til at lege med.

Barnets følelse af tryghed er essentielt for at terapien virker. Ofte kan barnet være alene med mig allerede fra første gang, men nogle gange kræver det længere tid at skabe tillid og tryghed. I disse tilfælde deltager en forælder eller omsorgsperson sammen med barnet.

Årsager til at opsøge terapi til et barn kan være forskellige symptomer på mistrivsel.

Eksempelvis:

  • Skolevægring
  • Angst
  • Uro
  • Ængstelse og bekymring
  • Udadreagerende adfærd
  • Tristhed
  • Fysisk ubehag som ondt i maven, ondt i hovedet, forstoppelse