Foredrag og skolepakker

Priser på oplæg og skolepakker afhænger af varighed, form og antal deltagere.

Kontakt mig gerne på mail kontakt@mettepiper.dk
eller 61 31 44 59 for nærmere information og tilbud.

Forstår du din teenager – og forstår din teenager dig?

Et oplæg henvendt til forældre til teenagere.

Omdrejningspunktet for oplægget er at få en forståelse af årsagerne til den ændrede adfærd i teenageårene. Jeg fortæller om ændringer i hjernen i forbindelse med puberteten, og hvordan det påvirker teenagerens adfærd. Jeg vejleder i, hvordan man som forældre – eller andre voksne omkring teenagere – bedst muligt støtter op om det unge menneske.

I oplægget kommer jeg omkring:

 • Hjernens udvikling i teenageårene
 • Hjælp til teenagehjernen
 • Teenagere og søvn
 • Vigtigheden af fællesskaber
 • Teenagere og afhængighed
 • Grænsesætning
 • Teenagere og skilsmisse
 • Kommunikation med en teenager

Der vil være indlagt små refleksionsopgaver undervejs i oplægget.

Mette Piper - psykoterapi

Foredrag og skolepakker

Priser på oplæg og skolepakker afhænger af varighed, form og antal deltagere.

Kontakt mig gerne på mail kontakt@mettepiper.dk
eller 61 31 44 59 for nærmere information og tilbud.

Mette Piper - psykoterapi

Forstår du din teenager – og forstår din teenager dig?

Et oplæg henvendt til forældre til teenagere.

Omdrejningspunktet for oplægget er at få en forståelse af årsagerne til den ændrede adfærd i teenageårene. Jeg fortæller om ændringer i hjernen i forbindelse med puberteten, og hvordan det påvirker teenagerens adfærd. Jeg vejleder i, hvordan man som forældre – eller andre voksne omkring teenagere – bedst muligt støtter op om det unge menneske.

I oplægget kommer jeg omkring:

 • Hjernens udvikling i teenageårene
 • Hjælp til teenagehjernen
 • Teenagere og søvn
 • Vigtigheden af fællesskaber
 • Teenagere og afhængighed
 • Grænsesætning
 • Teenagere og skilsmisse
 • Kommunikation med en teenager

Der vil være indlagt små refleksionsopgaver undervejs i oplægget.

Foredrag og skolepakker

Priser på oplæg og skolepakker afhænger af varighed, form og antal deltagere.

Kontakt mig gerne på mail kontakt@mettepiper.dk eller 61 31 44 59 for nærmere information og tilbud.

Mette Piper - psykoterapi

Forstår du din teenager – og forstår din teenager dig?

Et oplæg henvendt til forældre til teenagere.

Omdrejningspunktet for oplægget er at få en forståelse af årsagerne til den ændrede adfærd i teenageårene. Jeg fortæller om ændringer i hjernen i forbindelse med puberteten, og hvordan det påvirker teenagerens adfærd. Jeg vejleder i, hvordan man som forældre – eller andre voksne omkring teenagere – bedst muligt støtter op om det unge menneske.

I oplægget kommer jeg omkring:

 • Hjernens udvikling i teenageårene
 • Hjælp til teenagehjernen
 • Teenagere og søvn
 • Vigtigheden af fællesskaber
 • Teenagere og afhængighed
 • Grænsesætning
 • Teenagere og skilsmisse
 • Kommunikation med en teenager

Der vil være indlagt små refleksionsopgaver undervejs i oplægget.

Robuste fællesskaber

Et oplæg henvendt til forældre og/eller fagpersoner, der arbejder med børn og unge.

Jeg er uddannet robusthedsinstruktør og har de seneste år arbejdet med at øge robustheden hos børn og unge, både individuelt og i grupper. Jeg er uddannet ved Robusthed.dk, som er et mentaliseringsbaseret program, som styrker vores evne til at håndtere udfordringer og indgå i sociale relationer.
I oplægget fortæller jeg om, hvordan vi fordrer robusthed hos børn og unge med udgangspunkt i hjerne, krop og tanker.

I oplægget kommer jeg omkring:

 • Hvad er robusthed
 • Tænkehjernen og alarmhjernen
 • Mentalisering og hvorfor det er så vigtigt
 • Robuste fællesskaber
 • Mobning
 • Hvordan støtter voksne op om robusthed hos børn og unge

Læs eventuelt mere om robusthedsprogrammet på robusthed.dk.

Robusthedsforløb

Et tilbud til skoler.

Jeg er uddannet robusthedsinstruktør og har de senere år arbejdet med at øge robusthed hos børn og unge, både individuelt og i grupper. Jeg er uddannet ved Robusthed.dk, som er et mentaliseringsbaseret program, som styrker vores evne til at håndtere udfordringer og indgå i sociale relationer.

Jeg har gennem fem år som inklusionsvejleder på en folkeskole stor erfaring med at lave robusthedsforløb til skoleklasser eller årgange, som ønsker at arbejde med robusthed og robuste fællesskaber.

Jeg har afviklet robusthedsforløb af forskellig varighed og har blandt andet rigtig gode erfaringer med at lave forløb af 4-5 dages varighed, som veksler mellem små oplæg, praktiske øvelser, aktiviteter og lege.

Målet med forløbet er at skabe en fælles forståelse for måden, vi er sammen på, og måden vi påvirker og påvirkes af hinanden. For at skabe en fælles forståelse og et fælles sprog er det vigtigt at klassens/årgangens lærere og pædagoger arbejder sammen med mig i udførelsen af programmet.

Jeg tilrettelægger programmet til den specifikke målgruppe ud fra jeres ønsker.
Jeg anbefaler altid at kombinere et robusthedsforløb med et forældreoplæg. På denne måde får forældrene også del i forståelsen og det fælles sprog og kan således arbejde sammen med deres børn og personalet omkring klassen/årgangen i det fremadrettede arbejde med robusthed.

Kontakt mig gerne på mail kontakt@mettepiper.dk eller 61 31 44 59 for nærmere information.

Læs eventuelt mere om robusthedsprogrammet på robusthed.dk.

Cool Kids til skoler

Dette tilbud er under udarbejdelse.

Kontakt mig gerne på mail kontakt@mettepiper.dk eller 61 31 44 59 for nærmere information.