Angst og bekymringstanker

Angst er en af vores grundfølelser, og det er vigtigt, at vi mennesker er i stand til at blive bange og føle angst.
Men når angsten tager magten fra os, kan det føles, som om verden omkring os er farlig. En person med angst er bange det meste af tiden. Det betyder, at kroppen og nervesystemet er i konstant alarmberedskab.

Når et barn lider af angst eller bekymringstanker, så lider hele familien.
Det er pinefuldt for barnet at være i angsten, og det er ofte forbundet med forkerthedsfølelser og ensomhed. Det er smertefuldt for forældre at opleve deres barn være i pine uden at kunne ændre det. Hvis der er andre børn i familien, lider de ofte også under, at deres bror/søster og forældre lider.

Det gode ved angsten…

Det gode ved angsten er, at man kan gøre noget ved det, og at det kan gå over. Ved målrettet behandling kan barnet lære at håndtere angsten, så den kun får lov at fylde det den skal. Det er hårdt arbejde at arbejde med sin angst, derfor er det vigtigt, at barnet har mennesker omkring sig, som kan støtte barnet i arbejdet ud af angsten.

Cool Kids Program

Cool Kids Program er et videnskabeligt baseret angstbehandlingsprogram. Programmet er udviklet på Macquari University i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Aarhus Universitet.
Cool Kids programmet bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres både individuelt og i grupper.
Cool Kids programmet henvender sig til både til barnet og til forældrene, da forældrene er vigtige medspillere for barnet i arbejdet med angsten.

Cool kids gruppeforløb

I et Cool Kid gruppeforløb deltager 4-6 jævnaldrende børn sammen med deres forældre. Det særlige ved gruppeforløbene er, at børnene møder andre børn, som har lignende vanskeligheder. Det kan reducere ensomheden og forkerthedsfølelsen at være sammen med andre, der har det ligesom én selv. Forældrene får også mulighed for at dele erfaringer med andre forældre. Forældrene deltager aktivt i forløbet og introduceres sammen med deres barn til de samme strategier og værktøjer. På denne måde får hele familien fælles forståelse, fælles sprog og en fælles tilgang til barnets vanskeligheder.

Individuelt forløb

I nogle tilfælde kan det være for overvældende for et barn med angst at deltage i et gruppeforløb, derfor tilbyder jeg også Cool Kids forløb som individuelt forløb. Vi arbejder ud fra de samme materialer, strategier og værktøjer som i gruppeforløbene. Forældre deltager også i et individuelt forløb.

Chilled

Chilled henvender sig til teenagere. Chilled Program er baseret på de samme behandlingsprincipper som Cool Kids Program, men er målrettet børn og unge i alderen 13-21 år.
Forældrene deltager også her sammen med deres barn.

Forløbet

Programmet spænder over 10 sessioner a 2 timers varighed, hvor både barnet/den unge og forældrene deltager.
De første 5 sessioner arbejder vi med forståelsen af angst og bekymringstanker. Børn og forældre introduceres til strategier og konkrete værktøjer, som kan gøre det lettere at håndtere og overvinde angst og bekymring i hverdagen.
I de resterende 5 sessioner arbejder vi med eksponering. Det vil sige; at konfrontere angsten i små overskuelige doser ved hjælp af de strategier og værktøjer barn og forældre er blevet introduceret til i de første 5 sessioner.

Ved hver session veksles mellem undervisning, små opgaver og samtaler i henholdsvis børnegruppen, forældregruppen og i samlet gruppe.

Aldersgrupper

Vi inddeler børnene i grupper på 4-6 jævnaldrende børn.
Mini Cool Kids grupperne er for børn i alderen 7-8 år.
Cool Kids grupperne er for børn 9-12 år.
Chilled grupperne inddeles ligeledes i jævnaldrende grupper, alt efter behov.

Underviserne i gruppeforløbene

Jeg udbyder gruppeforløbene sammen med Stine Holm Rosborg. Stine er indehaver af Mindful Liv ved Stine Rosborg. Hun er uddannet børneyogalærer, mindfulness instruktør, og restorativ yogalærer. Stine er oprindeligt uddannet sundheds- og idrætspædagog og har mere end 14 års erfaring i at arbejde med børn, unge og forældresamarbejde. Læs mere om Stine på stinerosborg.dk

Vi er to undervisere på, under hele forløbet og er begge uddannede Cool Kids Vejledere.

Forsamtale

Et Cool Kids forløb starter altid med en forsamtale med jer og jeres barn.

I nogle tilfælde kan der være brug for individuelle samtaler, inden barnet er klar til et gruppeforløb. Hvis det er for svært for barnet at komme ud hjemmefra, er hjemmebesøg en mulighed, indtil barnet er klar til at komme i min konsultation i Tranbjerg eller deltage i gruppeforløbene.

Er du i tvivl, om et Cool Kids forløb er det rigtige for dit barn, er du velkommen til at kontakte mig på kontakt@mettepiper.dk eller 61 31 44 59 for en uforpligtende snak.

Pris

Et Cool Kids Gruppeforløb for barn og forældre (10 sessioner af 2 timer), inklusiv forsamtale (60 min), et arbejdshæfte til både barn og forældre samt en opfølgende samtale (60 min).
Pris alt inklusiv 7200 kr.

Et individuelt Cool Kids forløb for et barn og forældre (10 sessioner af 60 minutter), inklusiv forsamtale (60 min) samt et arbejdshæfte til både barn og forældre: 7500 kr.

Praktisk information

Kontakt mig gerne på kontakt@mettepiper.dk eller 61 31 44 59 for informationer om gruppe opstart, andre spørgsmål eller nærmere uddybning.

Cool Kids gruppeforløb foregår på Grenåvej 501 A, 8250 Egå.

Download brochure omkring vores Cool Kids Angstbehandling: Cool Kids brochure

Følg gerne vores fælles facebookside om Cool Kids Angstbehandling

Links

Læs evaluering af Cool Kids Program ved Angstklinikken for børn og unge ved Aarhus Universitet.

Børn kan hjælpe hinanden ud af angsten” om Cool Kids forløb.

Angst hos børn og unge af Professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet.

Foreningen Børn med Angst