Kæmper dit barn med mange bekymringer?

Angst og bekymringstanker

Angst er en af vores grundfølelser, og det er vigtigt, at vi mennesker er i stand til at blive bange og føle angst.
Men når angsten tager magten fra os, kan det føles, som om verden omkring os er farlig. En person med angst er bange det meste af tiden. Det betyder, at kroppen og nervesystemet er i konstant alarmberedskab.

Når et barn lider af angst eller bekymringstanker, så lider hele familien.
Det er pinefuldt for barnet at være i angsten, og det er ofte forbundet med forkerthedsfølelser og ensomhed. Det er smertefuldt for forældre at opleve deres barn være i pine uden at kunne ændre det. Hvis der er andre børn i familien, lider de ofte også under, at deres bror/søster og forældre lider.

Angst er ikke kronisk

Angst er heldigvis ikke kronisk og vi kan derfor gøre noget ved den. Ved målrettet behandling kan barnet lære at håndtere angsten, så den kun får lov at fylde det den skal. Det er hårdt arbejde at arbejde med sin angst, og derfor er det vigtigt, at barnet har mennesker omkring sig, som kan støtte barnet i arbejdet ud af angsten.

Angstbehandling for børn/unge og deres forældre

Jeg tilbyder angstbehandling for børn og unge fra 8 til 18 år sammen med deres forældre. Jeg tilbyder også forebyggende samtaler til forældre med mindre børn i alderen 3-7 år.

Jeg har mere end 15 års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier og har siden 2018 arbejdet intensivt med familier som kæmper med angst, både individuelt og i grupper. Derudover holder jeg foredrag for forældre, bedsteforældre og fagpersonale om ængstelige børn og unge. Læs mere om dette under foredrag.

Jeg er uddannet Cool Kids Vejleder. Cool Kids programmet er et videnskabeligt baseret angstbehandlingsprogram, som bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi.

Jeg brænder for at hjælpe børn og familier, som kæmper med angst. Jeg ved, at grundlaget for at jeg kan hjælpe barnet/den unge, er tillid og den gode relation.

I arbejdet med børn og familier er jeg altid opmærksom på at nærvær, autencitet og den gode relation er helt afgørende for, at samarbejdet bærer frugt.

Meget mere end angstbehandling

Jeg bruger redskaber fra den kognitive adfærdsterapi, når jeg arbejder med børn, unge og familier, som kæmper med angst i forskellige sammenhæng og sværhedsgrader. Det gør jeg, fordi det er den mest effektive og virksomme måde at arbejde med angstens symptomer.

Samtidig har jeg altid fokus på det hele menneske. Jeg arbejder ud fra teorien om, at krop, tanker og følelser hænger sammen, og at vi ikke kan arbejde med den ene del uden også at arbejde med de andre.

Jeg sætter en ære i at arbejde hele vejen rundt om barnet. Det betyder også, at den kognitive angstbehandling ikke kan stå alene. Når jeg arbejder med børn og unge har jeg stort fokus på selvværdsarbejde og på at hjælpe barnet/den unge med at få øjnene op for deres egne indre ressourcer. På den måde står de stærkere i kampen mod bekymringstankerne, men også i livet generelt.

Jeg bruger i samtalerne også elementer af mindfulness, som redskaber til at arbejde med bekymringstanker, angst og det, der er svært.
Gennem redskaber fra mindfulness lærer både børn og forældre, hvordan de kan hjælpe barnets opmærksomhed ned i kroppen og finde ro.

For mig handler det om at give barnet/den unge mestringsstrategier og værktøjer til livet.

Forældrene deltager sammen med barnet/den unge

Et angstbehandlingsforløb hos mig henvender sig både til barnet og til forældrene, da forældrene er de vigtigste medspillere for barnet i arbejdet med angsten.
Forældrene deltager aktivt i forløbet og introduceres sammen med deres barn til de samme strategier og værktøjer. På denne måde får hele familien en fælles forståelse, et fælles sprog og en fælles tilgang til barnets vanskeligheder.

Jeg prioriterer arbejdet med forældrene lige så højt som arbejdet med børnene. Det gør jeg, fordi jeg ved, at hvis jeg skal hjælpe børnene, er jeg også nødt til at hjælpe forældrene.
Jeg er meget opmærksom på, at forældrene også får de nødvendige redskaber til at kunne støtte deres barn. Det er barnet, der skal gå forrest i arbejdet mod bekymringerne, men de kan ikke gøre det alene. De har brug for kærlige og støttende forældre til at gå ved siden af dem.

Mange forældre er i tvivl

Jeg møder ofte forældre, som er i tvivl om angstbehandling er det rigtige for deres barn. Ofte handler deres spekulationer om, hvorvidt deres barns udfordringer er alvorlige nok eller egnede til angstbehandling.

Det er forskelligt, hvor hårdt ramt børnene er, når forældrene opsøger mig. Men langt de fleste af de børn, jeg arbejder med, kæmper med et eller flere af følgende symptomer:

 • Har svært ved at komme i skole
 • Har svært ved at tage afsked med mor/far
 • Stiller mange spørgsmål i stil med: “Hvad nu hvis…?”
 • Søger hele tiden bekræftelse og beroligelse
 • Har svært ved at falde i søvn om aftenen
 • Har svært ved at sove alene
 • Undgår legeaftaler, sociale arrangementer og fritidsaktiviteter
 • Er bange for bakterier
 • Har ofte ondt i maven, kvalme eller ondt i hovedet
 • Er bekymret for, at ”slemme” ting skal ske
 • Er perfektionistiske, for eksempel ved at bruge overdrevent lang tid på lektier
 • Er konfliktsøgende i forsøget på at undgå en frygtet situation

Hvis du er i tvivl, om angstbehandling er det rigtige for dit barn, er du altid velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon med spørgsmål og overvejelser.

Forsamtale

Et angstbehandlings forløb starter altid med en forsamtale med jer og jeres barn.
Hvis det er for svært for barnet/den unge at komme ud hjemmefra, er hjemmebesøg en mulighed, indtil barnet er klar til at komme i min konsultation i Tranbjerg.

Tilbud til forældre til mindre børn (3-8 år)

Jeg tilbyder også samtaler til forældre til mindre børn (3-8 år) som kæmper med ængstelighed, angst eller bekymringstanker.

Samtalerne bygger på de samme principper og elementer, som når jeg arbejder med ældre børn. Her er der bare taget højde for barnets unge alder, og derfor fokuseres der på samtaler med forældrene.

Børn i denne alder er endnu ikke modne nok til at kunne omstrukturere deres tanker, som metoden er, når man arbejder med kognitiv adfærdspsykologi. Derfor klædes forældrene i stedet på til at arbejde med de tanker, som bliver uhensigtsmæssige for barnet. Det er en nænsom og indirekte måde at arbejde med et barn med ængstelighed, bekymringstanker eller angst.

Disse samtaler kan ses som forebyggende. Fokus er – med forældrenes hjælp – at lære mindre børn, hvordan man opbygger selvsikkerhed og udvikler færdigheder, der hjælper dem med at håndtere angst og andre negative følelser under opvæksten.

Dette forløb forudsætter ikke, at børnene har decideret angst. Målgruppen er snarere forældre med mindre børn, som er bekymrede, generte, tilbageholdende eller reserverede og derfor har en større risiko end gennemsnittet for at udvikle angst.

Barnet deltager altså ikke i samtalerne, men kun forældrene.

Forskellige muligheder

Angstbehandling hos mig kan strikkes sammen på forskellige måder.
Det er muligt at bestille tid til samtalerne lidt ad gangen, og så bygge ovenpå som det giver mening for jer og for jeres barn.

Det er også muligt at købe et forløb som en samlet pakke.

 

Pakke til børn/unge (8-18 år) og deres forældre

Jeg tilbyder et angstbehandlingsforløb for et barn/ung og deres forældre som en samlet pakke.

Forløbet spænder over 10 sessioner á ca. 75 minutters varighed, hvor både barnet/den unge og forældrene deltager.
De første 5 sessioner afvikles sammenhængende med ca. 1 uges mellemrum mellem sessionerne. Her arbejder vi med forståelsen af angst og bekymringstanker. Børn og forældre introduceres til strategier og konkrete værktøjer, som kan gøre det lettere at håndtere og overvinde angst og bekymring i hverdagen.
De resterende 5 sessioner ligger mere spredt. Her er det hensigtsmæssigt, at der går 2-3 uger mellem hver session. I de sidste 5 sessioner arbejder vi med eksponering. Det vil sige; at konfrontere angsten i små overskuelige doser ved hjælp af strategier og værktøjer som barn og forældre bliver introduceret for.

Ved hver session veksles mellem undervisning, små opgaver og sparring med henholdsvis barnet/den unge og forældrene.

Et angstbehandlingsforløb for et barn og forældre består således af 10 sessioner á ca. 75 minutter, samt en forsamtale på ca. 60 min.

Pris på denne pakke alt inklusiv er 9000 kr.

 

Pakke til forældre med mindre børn (3-8 år)

Forløbet strækker sig over 6 sessioner á 75 minutter + en forsamtale på ca. 60 minutter.

De 4 første sessioner afvikles sammenhængende med ca. en uges interval imellem.

Den 5. session afvikles efter 2 uger og den 6. session cirka en måned herefter.

Denne pakke inkluderer således en forsamtale og 6 sessioner.

Pris på denne pakke alt inklusiv er 5500 kr.

I er meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål, eller hvis I har brug for at få uddybet yderligere.

I er også meget velkommen til en forældresamtale, hvor vi kan snakke om og vurdere, hvad der ville være det bedste tilbud for jeres barn. En sådan forældresamtale kan indgå som forsamtalen til et eventuelt forløb, hvis det er det, vi vurderer hensigtsmæssigt.

I er meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål, eller hvis I har brug for at få uddybet yderligere.

I er også meget velkommen til en forældresamtale, hvor vi kan snakke om og vurdere, hvad der ville være det bedste tilbud for jeres barn. En sådan forældresamtale kan indgå som forsamtalen til et eventuelt forløb, hvis det er det, vi vurderer hensigtsmæssigt.

Links

Angst hos børn og unge af Professor i børne- og ungdomspsykiatri ved Aarhus Universitet.

Foreningen Børn med Angst